JASTRZĘBSKI ZESPÓŁ DOSKONALENIA LOGOPEDÓW KALENDRIUM 2007- 2012 r.   29.01.2013 

JASTRZĘBSKI

ZESPÓŁ DOSKONALENIA LOGOPEDÓW

KALENDRIUM 2007- 2012 r.


Jastrzębski Zespół Doskonalenia Logopedów powstał 14 grudnia 2007 roku z inicjatywy logopedów. W grudniu 2012 roku obchodzimy 5-lecie działalności. W ciągu tych pięciu lat spotykaliśmy się na warsztatach, prelekcjach, wykładach. W latach 2007- 2011 co roku braliśmy udział w akcjach ogólnopolskich bezpłatnych diagnoz logopedycznych organizowanych bądź w ramach Dnia Bezpłatnych Diagnoz Logopedycznych, których propagatorem był Polski Związek Logopedów lub bezpłatnych diagnozach logopedycznych, które organizowaliśmy w ramach Europejskiego Dnia Logopedy, w okolicach dnia 6 marca. Oto, jakie spotkania zorganizowane zostały w ramach działalności JZDL w latach 2007-2012:


14.12.2007 r.- Dzieci z wadą słuchu - komunikacja alternatywna. Elementy języka migowego - Jolanta Ho-Janecka - logopeda PPP w Jastrzębiu - Zdroju;
Mutyzm- problem zapomniany? - mgr Marianna Głębocka-Czarniecka - logopeda PPP w Jastrzębiu-Zdroju,


04.04.2008 r.- Metoda wczesnej nauki czytania prof. Jagody Cieszyńskiej w praktyce przedszkolnej- mgr Monika Marzec- logopeda, surdopedagog PP 14 w Jastrzębiu-Zdroju; Praca rewalidacyjna z dzieckiem z wadą słuchu- mgr Tadeusz Więciorek- surdopedagog PPP w Jastrzębiu-Zdroju,


26.09.2008 r.- Opieka logopedyczna od poczęcia. Masaż logopedyczny- mgr Beata Bryzik- neurologopeda, mgr Sylwia Gajos- neurologopeda- Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczy w Wolbromiu,


15.12.2008 r.- Jak z białą laska zdobywałam Belgię. Komunikacja osób głucho-niewidomych w oparciu o alfabet Lorma- mgr Hanna Pasterny- logopeda,


20.04.2009 r.- Emisja i higiena głosu z elementami dykcji- mgr Marianna Głębocka-Czarniecka, mgr Jolanta Ho-Janecka- logopedzi PPP w Jastrzębiu-Zdroju,13.11.2009 r. – Alternatywne metody terapii logopedycznej- dr Marzena Machoś- logopeda, specjalista wczesnej interwencji, Gliwice


23.04.2010 r.- Zabawy logopedyczne wspomagające rozwój mowy i komunikacji dziecka- mgr Jolanta Ho-Janecka- logopeda PPP w Jastrzębiu-Zdroju,


01.10.2010 r. – Wczesna stymulacji rozwoju mowy dziecka 0-3 lat- mgr Marianna Głębocka-Czarniecka- neurologopeda PPP w Jastrzębiu-Zdroju,


03.12.2010 r. – Logopedia w praktyce- spotkanie grupy wsparcia w celu wymiany pomysłów i doświadczeń,


10 i 18. 03. 2011 r.- Neuroterapia w terapii mowy- mgr Anna Wadas-Kujawa- terapeuta EEG Biofeedback w Centrum Neuroterapii w Jastrzębiu-Zdroju,


08.04.2011 r. – Diagnostyka obiektywna i subiektywna wad słuchu- mgr Dorota Gibas- surdologopeda PPP w Cieszynie,


29.09.2011 r.- Postępowanie w przypadku zespołu oddechowo- połykowego- dr Danuta Pluta-Wojciechowska- logopeda, Uniwersytet Śląski, Zakład Ortodoncji Katedry Stomatologii Wieku Rozwojowego ŚlUM w Katowicach,


13.01.2012 r. – Wykorzystanie elementów metody werbo-tonlnej w terapii dziecka- mgr Izabela Łukasiuk- logopeda, surdopedagog, trener metody werbo- tonalnej, Kalisz


15.03.2012 r.- Warsztat nowoczesnego logopedy i pedagoga - mgr Zofia Domaradzka- Grochowalska- trener YDP,


21.06.2012 r.- Masaż logopedyczny- mgr Katarzyna Słomian- neurologopeda Zakładu Leczniczo-Opiekuńczego dla Dzieci Głęboko Upośledzonych w Jastrzębiu-Zdroju,20.09.2012 r.- Dziecko z afazją w przedszkolu i szkole- diagnoza i terapia- mgr  Marianna Głębocka-Czarniecka- neurologopeda Poradni Neurologopedycznej Edulogmed i PPP w Jastrzębiu-Zdroju


14.12.2012 r. - Konferencja szkoleniowa z okazji 5–lecia JZDL
„Logopedia i neurologopedia w teorii i praktyce”.


PROGRAM KONFERENCJI:

8.30-9.00- rejestracja uczestników

9.00.- 9.15- otwarcie konferencji,

wystąpienie przewodniczącej Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego pani dr Iwony Michalak Widery

9.15- 10.15- Paradygmat postępowania w przypadku zaburzeń ustnej fazy połykania.

prof. UŚ. dr hab. Danuta Pluta-Wojciechowska – logopeda, Uniwersytet Śląski, Zakład Ortodoncji Katedry Stomatologii Wieku Rozwojowego ŚlUM w Katowicach

10.15-11.15- Porozumiewanie się osób niemówiących

dr hab. Mirosław Michalik – logopeda, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, ZS nr 10 im. Józefa Tischnera w Jastrzębiu-Zdroju, Przewodniczący Małopolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego

11.15-12.15- Wymowa międzyzębowa- teoria i praktyka

dr Iwona Michalak-Widera – przewodnicząca Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego

12.15- 12.45- przerwa kawowa

12.45-13.15- Jąkanie w Internecie – gdzie szukać pomocy?

dr Katarzyna Węsierska – logopeda, oligofrenopedagog, trener emisji głosu- Uniwersytet Śląski w Katowicach, Centrum Logopedyczne w Katowicach

13.15- 13.45- Komunikacja z osobami z Zespołem Aspergera

mgr Hanna Pasterny – logopeda, konsultantka ds. osób niepełnosprawnych w stowarzyszeniu Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS w Rybniku, społeczna asystentka prof. Jerzego Buzka.

13.45-14.15- Wczesna diagnoza ryzyka dysleksji

mgr Marianna Głębocka-Czarniecka – neurologopeda, Poradnia neurologopedyczna EDULOGMED w Jastrzębiu-Zdroju, Centrum neuroterapii, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, lider Jastrzębskiego Zespołu Doskonalenia Logopedów

14.15-15.00- posumowanie konferencji, zakończenie konferencji.Opracowała: Marianna Głębocka-Czarniecka- lider JZDL


 Autor:  Marianna Głębocka-Czarniecka- lider JZDL 


» zamknij okno «